A/B Testing

A/B-testing er en metode for å sammenligne to (eller flere) designløsninger på et produkt eller en tjeneste. Det handler om å finne ut hvilken løsning som fungerer best ved å måle hvordan brukerne responderer på de ulike variantene. Det brukes ofte til nettsteder, der man måler hvor godt et design fungerer for å optimalisere brukeropplevelsen. Det kan også brukes i markedsføring for å måle effektiviteten av ulike budskap.

A/B-testing er utviklet som en metode for å gjøre det mulig for bedrifter å teste hvordan endringer i design eller budskap vil slå ut i sine kampanjer og produkter. Dette gjøres ved at virksomheten deler sin nettside eller markedsføringskampanje inn i to grupper, kalt A og B. Den ene gruppen (gruppe A) får se den opprinnelige versjonen, mens den andre gruppen (gruppe B) får se en endret versjon. Målet er å finne ut hvilken versjon som fungerer best, ved å måle responsen fra begge gruppene.

For nettsteder kan man for eksempel teste ulike designelementer, slik som farger, knapper, navigeringsmenyer og tekster. Dette gjøres ved at man lager to separate versjoner av nettsiden, der man endrer de aktuelle elementene på den ene siden, slik at begge sidene ser noenlunde like ut bortsett fra disse elementene. Man kan da sende ut disse to versjonene til et antall brukere og sammenligne responsen. På den måten kan man se hvilken versjon som har størst effekt på brukerne og dermed bli bedre kjent med hva de responderer best på.

Markedsføringsoppgaver som A/B-testing brukes ofte til inkluderer testing av annonsekopier, bilder og andre visuelle elementer, slik som emnelinjer og call-to-action knapper. Her kan man teste ulike versjoner av disse elementene for å se hvilke som har størst effektivitet. På denne måten kan virksomheten justere sin markedsføring etter det som fungerer best for dem.

A/B-testing gir virksomheter store muligheter til å optimalisere sine produkter og tjenester basert på akkurat hva deres kunder responderer best på. Ved å måle responsen fra begge grupper kan virksomheten justere designet eller budskapet til deres produkter og tjenester slik at de gir de beste resultatene.